Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Algemene Ledenvergadering 2024

Op 7 Maart houden we de algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden in ons clubhuis, Gramsbergerweg 52c te Hardenberg. Start vergadering is om 20:00

Agenda:

 1. Welkom, opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Notulen jaarvergadering 2022
 3. Verslag door de secretaris over 2023
 4. Financieel verslag door de penningmeester over 2023
 5. Contributie verhoging en visdocumenten
 6. Bestuursverkiezing, geen aftredende leden, Jelle Harzevoort heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid, er zijn 2 functies vacant.
 7. Verslag wedstrijd commissies
 8. Programma seizoen 2024
 9. Verslag kascontrole E.Jager en E.Lip
 10. Verkiezing kascontrole, aftredend E. Jager
 11. Rondvraag
 12. Sluiting van het officiële deel van de vergadering.

Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een mooie bingo!

Hopelijk zien we ook jou bij onze ledenvergadering!

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien + 8 =