Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda Ledenvergadering 23 Februari

           Ledenvergadering  H.S.V. ,, De Dobber ‘’  2023.

Alle leden van Hengelsportvereninging ,, De Dobber ” worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op  de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering word gehouden op Donderdagavond 23 februari 2023.  In ons Clubhuis Gramsbergerweg 52 C   Hardenberg  .  Aanvang 20.00 uur.                                    

Bij binnenkomst een  gratis lot voor mooie prijzen.

                                              Agenda.                                                                                               

1. Welkom, opening en mededelingen door de voorzitter.                                   

2.Notulen jaarvergadering 2019 (zie www.hsvdedobber.nl).                    

3.Verslag van de afgelopen jaren 20,21en 2022 door de secretaris.                         

4. Financieel verslag door de penningmeester.                                                                    

5. Contributie en Visdocumenten.                                                                                         

6. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn; H.J.Jansen H. Kampherbeek en F. Hendriksen. Er zijn 3 functies vacant.                                     

7.Verslag wedstrijdcommisies en Programma seizoen  2023.                                  

8. Verslag kascontrole commisie ; Verkiezing nieuwe kascontrole commisie.                            

9. Rondvraag.                                                                                                                             

10. Sluiting van het officiele gedeelte.                                                                               

Na de pauze gaat de zeer ervaren Roofvisser Wim Ruschen ons meenemen met zijn belevenissen  op roofvisgebied.                                                                                                           

                                                                                                       Het Bestuur.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zes + 19 =