Visserijkundig onderzoek vijvers in Baalder

Omdat er enkele jaren terug na een grote stortbui veel vervuilt water in de vijvers in Baalder terecht is gekomen is er grote vissterfte opgetreden. Met name veel karper heeft dit niet overleeft. Het bestuur van hengelsportvereniging De Dobber uit Hardenberg wil voor hun leden graag extra karper uitzetten om daarmee tegemoet te komen aan de wens van hun leden. De uitzetting is nodig in onze ogen omdat de karper zich maar moeilijk voort kan planten in Nederland. Een beetje hulp is soms noodzakelijk. Karper is een zeer geliefde vissoort voor de hengelsport liefhebber. Het bestuur heeft een gesprek gehad met de gemeente en met waterschap Vechtstromen en daar hun wens neergelegd om een aantal karpers te mogen uitzetten. De gemeente en het waterschap wilden eerst graag weten wat er nog allemaal rondzwemt in deze vijvers omdat meten weten is. Beide instanties wilden dat er eerst een visserijkundig onderzoek moet worden uitgevoerd voordat men toestemming voor uitzetting wordt gegeven. Hengelsport Federatie Oost Nederland en De Dobber hebben een onderzoek aangevraagd bij Sportvisserij Nederland om een dergelijk onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is vandaag 4 februari uitgevoerd. Er is elektrisch en met een zegen gevist door medewerkers van Sportvisserij Nederland en alle gegevens zijn genoteerd. Vrijwilligers van de Dobber verleenden hierbij assistentie. De weersomstandigheden waren ons gunstig gezind want het bleef nagenoeg de hele dag droog. Sportvisserij Nederland maakt nu hiervan een rapport met daaraan een advies gekoppeld wat en hoeveel er uitgezet zou moeten worden. De eerste voorzichtige conclusie is dat er voldoende brasem, blankvoorn, snoek, kolblei, en zeelt rond zwemt maar bijna geen karper. Alleen de middenklasse ontbreekt grotendeels mede als gevolg van Aalscholver vraat. Waar het bestuur al bang voor was blijkt dus ook werkelijkheid te zijn namelijk het hele mooie karper bestand is nagenoeg geheel verdwenen na de vissterfte. Het bestuur hoopt dan ook dat er weer een aantal karpers mogen worden uitgezet. De Dobber en Federatie Oost Nederland streven naar een goede visstand in hun wateren zodat hun leden er weer met plezier kunnen gaan vissen. Hopelijk krijgen we dan ook weer meer jeugd aan de waterkant die met veel plezier kan vissen in hun eigen woonwijk.

klik hier voor de foto's