Vrijwilligers gevraagd voor 7 November

Plastic Soup

Plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters: wie een wandeling langs of vaartocht over de Vecht maakt, ziet overal afval liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, belandt het afval in de rivieren en uiteindelijk in de zee. Daar richt Plastic Soup veel schade aan het leven in zee aan.


 

Schone Rivieren Deze opruimactie is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Ons doel? Geen afval meer via rivieren naar de zee. Naast de opruimacties doen we ook een grootschalig meerjarig afvalonderzoek met behulp van citizen science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. In het voorjaar van 2021 zullen de eerste onderzoeksvrijwilligers op pad gaan langs de Vecht. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen. In Overijssel doen we mee langs twee rivieren: de IJssel en de Vecht. Vorig jaar zijn we al gestart langs de IJssel, dit jaar starten we ook langs de Vecht.


De opruimactie

De opruimactie vindt plaats op zaterdagochtend 7 november. Op de informatiebijeenkomst bepalen we de op te ruimen tracés.

Wij zorgen in samenwerking met de gemeente, natuuractiviteitencentrum de Koppel en de ROVA voor:

· Materialen zoals handschoenen, knijpers, vuilniszakken en verzamelcontainers;

· Beknopte instructie


Wat vragen wij van jullie? Jullie stellen een groep samen van circa 10 enthousiaste personen die op 7 november een tracé willen opruimen

voor meer informatie en/of opgave neem dan contact op met,

Berend Jan Spijkers tel. 06-22111942