Spijker88 en Fraterman winnen 1e wedstrijd Parkvissers

Woensdag is de eerste wedstrijd van de Parkvissers gehouden . Er werd gevist in de vijvers in Baalder bij sporthal De Kamp en de voormalige plusmarkt. Bij de loting was er al volop spanning op de gezichten te zien. De grote vraag was natuurlijk waar kom ik vandaag te zitten? Veertien deelnemers melden zich bij deze loting deze werden verdeeld over beide vijvers. Vorig jaar werd hier erg goed gevangen en dus waren de verwachtingen hoog. Het weer werkte ook nog eens mee aan het welslagen van de wedstrijd. Om half twee klonk het beginsignaal en al snel werden de eerste visjes gevangen. Over het algemeen werd er veel kleine vis gevangen. Wie een grote bonus vis wist te vangen  zou dus goede zaken doen omdat er alleen op gewicht gevist werd. Om half vijf werd het eindsignaal gegeven en kon de weegploeg zijn werk doen. Vol spanning werd er op de uitslag gewacht. In vak A bij de plusmarkt was de 1e plaats voor H. Spijker 88 met een gewicht van 3.880 gr. Goede 2e was L. Barink met 2.370 gr en de 3e plaats was voor Drenten met een vangst van 1.800 gr.

De 1e plaats in het B vak bij De Kamp was voor J. Fraterman met een gewicht van 2.640 gr goede 2e was I. IJpelaar met 1.980 gr en de 3e plaats was voor B.J.Spijkers met 1.630 gr. Over veertien dagen is de volgende wedstrijd ook dan wordt er in dezelfde vijvers gevist. Alleen wordt er dan geruild wat vijvers betreft. Het was een mooie wedstrijd.

Uitslag 1e wedstrijd Parkvissers op 1 mei 2019  vijvers in Baalder bij De Kamp.

klik hier voor de foto's

 

Vak A vijver plusmarkt

Naam                                     Steknr.                       Gewicht

1 H. Spijker 88                                   5                                 3.880

2 L. Barink                              1                                 2.370

3 Drenten                               6                                 1.800

4 J. Drenthen                          7                                 1.520

5 Fransen                               8                                 1.320

6 E. Edelijn                             2                                 1.100

7 H. ter Wijlen                                   4                                    660

Totaalgewicht: 12.650 gr                 

 

Vak B vijver De Kamp

Naam                                     Steknr.                       Gewicht

1  J. Fraterman                       11                               2.640

2  I. IJpelaar                           14                               1.980

3 B.J. Spijkers                           9                               1.630

4 W.G. Zomers                       13                               1.580

5 H. Kampherbeek                 12                               1.320

6 J. Doldersum                       15                               1.130

7 J.H. Nijman                          10                                  830

Totaalgewicht: 11.110 gr.