Sponsors, vrijwilligers en leden bedankt!

Langs deze weg wil het bestuur van H.S.V.,,de Dobber” alle sponsors, vrijwilligers en leden bedanken voor hun steun in welke vorm dan ook die we in 2018 van u mochten ontvangen. Zonder u was het niet mogelijk geweest om het jaar 2018 af te sluiten zoals we het nu kunnen doen. U was ook dit jaar weer een onmisbare schakel in het geheel en daar zijn we u erg dankbaar voor. Het bestuur hoopt dat het u allen goed mag gaan in alle opzichten en dat het nieuwe jaar u mag brengen wat u er van verwacht. Hopelijk mogen we ook in 2019 op uw steun en/of hulp rekenen. Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe in een goede gezondheid.

 

Namens het bestuur van H.S.V. ,,de Dobber”