Vacature secretaris

De huidige secretaris van Sportvisserij Oost-Nederland legt op 1 januari 2018 zijn functie wegens persoonlijke omstandigheden neer. Hierdoor ontstaat een vacature voor een:
Secretaris M/V
Sportvisserij Oost-Nederland is de koepelorganisatie op het gebied van de georganiseerde sportvisserij in de provincie Overijssel, een deel van Drenthe, een deel Gelderland (Noord Veluwe) en de Noordoostpolder.
Sportvisserij Oost-Nederland behartigt de belangen van 70 hengelsportverenigingen met in totaal 63.000 seniorleden en 7.000 jeugdleden. Het kantoor van Sportvisserij Oost Nederland is gevestigd in Raalte. Er zijn 7 vaste medewerkers in dienst (6 fte).
Het bestuur nodigt gegadigden uit naar deze functie te solliciteren.
Wij zoeken
Kandidaten beschikken over bestuurlijke capaciteiten en goede contactuele en sociale vaardigheden. Zij hebben een opleiding op HBO niveau of door aantoonbare ervaring een dergelijk niveau bereikt. Affiniteit met de hengelsport wordt op prijs gesteld, maar is niet beslist noodzakelijk.
Taken
De secretaris van het bestuur van Sportvisserij Oost Nederland houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, zijn gedelegeerd aan het secretariaat van de werkorganisatie;
• is lid van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur
• heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid
• is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de vereniging te bewaken
• toelichten van het jaarverslag tijdens de Algemene Ledenvergadering
• overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter
• een portefeuillehouderschap bij de landelijke koepel Sportvisserij Nederland behoort tot de mogelijkheden
Eenmaal per 14 dagen is er een overleg met het dagelijks bestuur en eenmaal per maand in de avonduren een algemeen bestuursvergadering. De secretaris is betrokken bij het maken van de agenda en het opstellen van de notulen. Tevens zal er incidenteel overleg plaatsvinden met de directeur en de medewerkers.
Wij bieden
Naast een plezierige werkomgeving geldt voor deze vrijwilligersfunctie een passende onkostenvergoeding.
Procedure
De sollicitatietermijn sluit op 31 december. De gesprekken staan gepland op donderdag 11 januari 2018.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u het jaarverslag van 2016 raadplegen door op de link te klikken. http://www.sportvisserijoostnederland.nl/over-ons/vacatures/
Kandidaten kunnen zich voor nadere informatie wenden tot:
J. Telleman voorzitter tel. 06-82124143
Sollicitaties kunnen worden gericht aan:
Bestuur Sportvisserij Oost Nederland
Almelosestraat 1
8102 HA Raalte
of via e-mail: piek@sportvisserijoostnederland.nl
met als onderwerp:
Vacature secretaris